НАЧАЛО

АБОНАМЕНТ

РЕКЛАМА

БАНКОВИ ДАННИ

F.A.Q.

Speditor IM

КОНТАКТИ


Абонамент Общи условия Правила за личните данни Правила за ползване на дискусии
ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

за събирането, обработването и съхраняването на лични данни на потребителите на специализирания портален сайт www.speditor.net

От 25 май 2018 г. в целия Европейски съюз започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Целта на този регламент е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Неговата цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни и даде повече сигурност от злоупотреби на всички. Този регламент, разбира се, ще се прилага и в Република България. По-долу ще можете да се запознаете с основни насоки как Спедитор НЕТ прилага неговите изисквания.

"Спедитор НЕТ" ООД в качеството на администратор на лични данни, предоставя на вниманието на потребителите на уеб-портала www.speditor.net настоящите правила относно личните данни.

"Спедитор НЕТ" ООД е вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри", поддържан от Комисията за защита на лични данни (КЗЛД), под номер 0032970. Задължението за вписване в този регистър отпада от 25 май 2018 г. с влизането в сила на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 / GDPR).

Администратор на личните данни се явява "Спедитор НЕТ" ООД, ЕИК 131092204, ДДС № BG131092204, с адрес за кореспонденция: 1618 София, България, ПК 90. Телефон за контакти +359 2 8553028, +359 2 8553129 и електронна поща: register@speditor.net

Събирането, съхранението и обработването на личните данни, необходими за предоставянето на услуги и използването на порталния сайт www.speditor.net, се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и европейският Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 / GDPR).

Достъпът до актуалните правила за защита на личните данни ( Privacy Policy / Правила за лични данни ) е постоянно активен от връзката в http://www.speditor.net.

Лицата, предоставили личните си данни с цел да използват услугите на уебпортала www.speditor.net , имат право на достъп до тези данни по всяко време, както и могат при необходимост да актуализират своите данни или да искат заличаването им. Заличаването се извършва след изрично и недвусмислено изразено желание за това, отправено писмено до "Спедитор НЕТ" ООД. За повече информация вижте във въпросите по-долу.

Личните данни се събират, обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно единствено и само за целите на предоставянето на услуги на потребителите на уебпортала www.speditor.net.

Заявка за достъп, коригиране, заличаване, ограничаване или възражение за обработка на лични данни можете да изпратите от меню Персонални - Лични данни, след като сте влезли в системата.

Спедитор НЕТ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

  • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
  • Изпълнение на договорно задължение на Спедитор НЕТ ООД с Вас;
  • Спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо Спедитор НЕТ ООД;
  • За целите на легитимния(законен) интерес на Спедитор НЕТ ООД.

Тези Правила за личните данни са неразделна част от Общите условия, които може да откриете тук.

По-долу предоставяме отговор на най-важните въпроси относно личните данни.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЕ СЪБИРА АВТОМАТИЧНО ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ?

Записва се Вашият IP-адрес (последователност от цифри, асоциирани с Вашия компютър) при всяко посещение в сайта. Този адрес не носи някакви персонални данни за Вас, но ни помага да следим трафичното разпределение и периодично да вземаме мерки за подобряване качеството на услугите. Също така записваме някои характеристики на браузъра и на компютъра Ви (например: версия на браузъра, поддръжка на Java, разделителна способност на монитора, вид на операционната система и други).

Спедитор НЕТ ООД използва cookies за идентификация на потребителите, запаметяване на Вашата потребителска сесия, запазване на определени настройки за визуализацията на сайта и като цяло за да се осигури по-дружелюбен интерфейс на сайта. Чрез cookies идентифицираме трафика, който идва към сървърите от други или рекламни сайтове за оценка ефективността на рекламата в тях. Използването на cookies е общоприета и утвърдена практика в Интернет. Във всички случаи, ако това обстоятелство Ви притеснява можете да забраните на браузъра си да обработва и/или да запаметява cookies за дълъг период от време. В повечето случаи блокирането на cookies в браузъра ще да доведе до проблеми при използването на сайта. Повечето cookies използвани в сайта се пазят във Вашият компютър за срок от 1 година. Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете за повече информация вижте тук - aboutcookies.org.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ НЕ СЕ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ?

Не се обработват "специални лични данни" за потребителите, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, обработката на генетични данни, биометрични данни за уникално идентифициране на физическото лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическото лице или сексуалната му ориентация.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ ВИ БЪДЕ ПОИСКАНА ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ?

Когато се регистрирате, за да използвате услугите на www.speditor.net, ще Ви бъде поискана информация, която е необходима единствено и само за целите на предоставянето на услугите, предлагани в уебпортала. Ще Ви бъдат поискани координати за контакт (например: email адрес или телефон); фирмена информация (удостоверение за регистрация на фирмата от Агенцията по вписванията, акт за регистрация по ДДС, учредителен акт, справка по чл.62 ал.5/4/, нотариално заверено пълномощно и др.); рекламна информация (информация за дейността на Вашата фирма); информация позволяваща идентифицирането на свързаността Ви с фирмата (основно ЕГН и три имена, справка по чл.62 ал.5/4/ от фирмата, но при необходимост и други). Част от информацията е задължителна, друга (по-голямата част) е опционална. Във формата за регистрация това е указано.

Предоставените координати за връзка трябва да са фирмени или оторизирани от фирмата за служебен контакт със съответния служител (в т.ч. телефони, ел.поща, Skype и др.). Юридическото лице е длъжно да поиска съгласие от своя служител за предоставянето на личните му данни в системата! В случай, че предоставените данни представляват лична информация за физическо лице, то може винаги да поиска тяхното заличаване, промяна или коригиране през формата за контакти в сайта, на електронна поща register@speditor.net или на телефони +359 2 8553028, +359 2 8553129, във всички случаи ще е необходимо да получим и писмена декларация и обосноваване на желаните действия.

КАК ЩЕ БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО НЕЯ?

Събраната информация няма да бъде изнасяна извън рамките на ЕИП или предоставяна на трети лица или организации, освен на публични органи (местни или държавни, съдебни или административни) за изпълнение на законово възложени задачи, за разрешаване на спорове, или с оглед провеждане на съдебно производство. Тя няма да бъде използвана за вземане на решения на база автоматично обработване или профилиране, както и за целите на директния маркетинг.

Ако посочите информация за контакт (например email) и активирате съответната опция, Вие ще можете да бъдете уведомявани за получени съобщения в сайта, за промяна на условията и т.н. Също така, ако сте посочили демографска информация е възможно да бъдете уведомяван(а) за новини или мероприятия организирани от сайта, които биха представлявали интерес за Вас (например ако сте посочили, че сте от Пловдив е възможно да получите информация за парти организирано в Пловдив).

Персонално идентифициращата информация, предоставена от Вас, ще бъде използвана за анализ на тенденциите в Интернет и за подобряване на съдържанието и функционалността на сайта, за предотвратяване на злоупотреби, както и за извършване на превантивни или последващи проверки в системата свързани с Общите условия на сайта. Тази информация не се предоставя на трети лица или организации и Спедитор НЕТ ООД при никакви обстоятелства не би я предоставил без изрично Ваше съгласие, освен в случаите предвидени от българското или европейското законодателство или при доказана злоупотреба с лични данни.

КОЛКО ДЪЛГО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВА ПРЕДОСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Информацията, която сте предоставили се съхранява в нашите бази данни докато юридическото лице, в което фигурирате (или сте фигурирали) като потребител, или което е искало да Ви добави като потребител, е регистрирано в системата, както и 5 години след като юридическото лице е дерегистрирано или му е отказана регистрация. Възможно е информацията за Вас да остане и след този срок в резервни копия на сайта, поради технологична невъзможност за нейното изтриване (например backup на база данни върху CD-ROM).

КАК СА ЗАЩИТЕНИ ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ ОТ НЕПРАВОМЕРЕН ДОСТЪП?

Спедитор НЕТ ООД като администратор на лични данни предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Мерките са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

МОГА ЛИ ДА ПРОМЕНЯ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО ВЕЧЕ СЪМ ПРЕДОСТАВИЛ/А/?

Да, по всяко време от опцията НАСТРОЙКИ в менюто. Опцията е активна само за регистрирани и влезли с името и паролата си потребители. С оглед предпазване от злоупотреби Спедитор НЕТ си запазва правото да поиска писмено потвърждение, както и допълнителни документи за желаните промени.

Физическото лице има право на достъп до личните си данни, както и правото личните му данни да бъдат коригирани, когато са неправилни, или заличени. С оглед на това, че част от тях трябва да са оторизирани от юридическото лице, ще бъде необходимо да получим писмено потвърждение от него, че въпросните данни не представляват фирмени данни и желае те да се коригират или заличат от фирменият и потребителски профил в системата. Изтриването на личната информация в повечето случаи ще бъде свързано с изтриването и на потребителският профил на субекта на данните, това може да стане само с изрично потвърждение от юридическото лице, което Ви е регистрирало като негов служител в системата.

Можете да поискате ограничаване или да пуснете възражение срещу обработването на личните Ви данни, ако имате съмнения, че личните Ви данни се обработват незаконно или за други цели, освен посочените по-горе.

Спедитор НЕТ ООД си запазва правото да събира, съхранява и обработва личните данни от "съображения, свързани с легитимните/законните интереси" на фирмата. Множество от дейностите свързани с уеб-сайта са обвързани с проверка за легитимност на фирмите, както и предотвратяване на злоупотреби и за осигуряване на информационна и мрежова сигурност на системата, което е тясно свързано с обработването на лични данни на служителите или собствениците на юридическите лица. Както и за изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Спедитор НЕТ ООД си запазва правото да поиска такса за обслужване в случай, че едно физическо или юридическо лице подаде много повтарящи се или подобни една на друга заявки по тези Правила за личните данни.

СЛЕДИ ЛИ СЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ?

Потребителите на сайта публикуват съобщения, обяви, дискусии и др. съдържащи текст и общуват помежду си посредством съобщения /online chat/. Служителите на "Спедитор НЕТ" ООД периодично или по сигнал преглеждат съдържанието на тези публикации за съответствие с условията за ползване на сайта. Те имат право, но не и задължението, предвид големия обем публикации, да проверяват цялата налична в системите и в базите данни информация и ако преценят, че има основание да се предполага, че услугите на сайта се използват в разрез с условията за неговата употреба или за други незаконосъобразни действия (например: употребата им от непълнолетни лица или предлагане на платени секс услуги) имат право да заличат, променят или преместят информация публикувана или изпратена от потребител на сайта във всеки отделен случай, в който преценят, че информацията не отговаря на условията за ползване.

ПРАВО НА ЖАЛБА

По всяко време, имате право да подадете жалба до надзорен орган, отговарящ за защита на Лични данни. Надзорният орган относно дейността на Спедитор НЕТ като администратор на Лични данни е българската Комисия за защита на личните данни, адрес: Република България, гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, уебсайт: cpdp.bg.

ЧИЯ Е СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ИНФОРМАЦИЯТА В БАЗИТЕ ДАННИ НА УЕБ-ПОРТАЛА?

Цялата информация, съдържаща се в базите данни на интернет сайта www.speditor.net, е собственост на "Спедитор НЕТ" ООД.

Дефиниции:

Вместо "портален уеб сайт" за по-кратко в тези правила се използва и "уеб-портал", "уебпортал", "портален сайт" или само "сайта".

Собственикът на порталния уеб сайт "Спедитор НЕТ" ООД, е наричан за по-кратко в тези правила и "Спедитор НЕТ" или "Спедитор НЕТ ООД".

Като "www.speditor.net", в тези Правила за лични данни, се приемат и всички други асоциирани към него интернет адреси и имена от собственика "Спедитор НЕТ" ООД.

Порталният уеб сайт www.speditor.net, както и всички други асоциирани към него интернет адреси и имена от собственика "Спедитор НЕТ" ООД, в тези правила се наричат за по-кратко "Системата".

"лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

"обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

"профилиране" означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

"регистър с лични данни" означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;

"администратор" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

"обработващ лични данни" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

"субект на данните" е всяко живо физическо лице, което е свързано с конкретни лични данни;

"получател" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за "получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

"трета страна" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

"съгласие на субекта на данните" означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

"нарушение на сигурността на лични данни" означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

"мрежови/трафични данни" са данни, обработени в електронна съобщителна мрежа за целите на предаване, разпространение или обмен на съдържание на електронни съобщения, включително данни, използвани за проследяване и идентифициране на източника и местоназначение на комуникацията, данни за местоположение и вид на устройството, генерирани в контекста на предоставянето на електронни услуги, както и дата, час, продължителност и вид на комуникацията, данни за потребление и др.;

"данни за потребление" са обобщени данни за потребление на услугите, включващи вид услуга, общ брой и продължителност на ползване;

"детайлни анализи" е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на мрежови и лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели;

Категории лични данни:

"Основни (обикновени) данни" са имена, адрес (постоянен адрес), електронна поща, IP адрес и т.н.;

"Единен граждански номер" (ЕГН) представлява 10-цифрено число, което е уникално за всеки български гражданин или постоянно пребиваващ чужденец. Той служи за административен идентификатор на подлежащите на регистрация физически лица. ЕГН се получава при раждане в лечебно заведение или впоследствие при издаването на акт за раждане. Еталонодържател на ЕГН е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) към Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване (ГД ГРАО).

"Специални лични данни" са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, обработката на генетични данни, биометрични данни за уникално идентифициране на физическото лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическото лице или сексуалната му ориентация; 


© INFO Speditor NET - 2004 - 2024   e-mail: info@speditor.net, тел. 02 8553028, 02 8553129 или мобилен 088 9553129